Kindregelingen vanaf 2015 en echtscheiding.

zondag 28 september 2014 | B.T.M. Bles FFP

Vanaf 1 januari 2015 zijn er 4 regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dit zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.
De overige regelingen, zoals de (aanvullende-) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlof vervallen of gaan (deels) op in de bestaande regelingen. De kinderbijslag wordt in 2015 niet geïndexeerd en de tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) gaat op in de kinderbijslag. Zij ontvangen 2 x de kinderbijslag. De bedragen voor het kindgebonden budget gaan wellicht voor de eerste twee kinderen tot 12 jaar omhoog waardoor een dergelijk gezin er ongeveer € 60,- per maand op vooruit gaat.
Voor de echtscheidingspraktijk is met name het vervallen van de alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting van belang.  Daarvoor komt een extraatje voor alleen-staande ouders van maximaal € 2.800,- per jaar boven op het kindgebonden budget. Dit extraatje is inkomensafhankelijk en vervalt in zijn geheel bij een  inkomen van € 84.000,- of meer.
Al deze aanpassingen heeft ook financiële  gevolgen voor de bestaande afspraken en zal  leiden tot discussie tot aanpassen van de lopende kinderalimentatie.  Met als grootste nadeel dat deze discussie, tot wellicht de rechter uitspraak moet doen, nadelig is voor het welzijn van de kinderen.
Let wel, bij een herberekening worden alle aspecten weer meegenomen dus niet alleen op dit onderdeel en de recente wetgeving omtrent draagkracht en kinderkosten wordt dan toegepast.
De aanpassingen zullen in elke individuele situatie verschillend uitpakken.

 

 

 

Heeft u een vraag over deze blog?

Relevante blogs

B.T.M. Bles FFP

Bles & van der Does Financiële Planner en Scheidingsplanner

ENSCHEDE