Echtscheiding en de nieuwe belastingplannen

donderdag 26 september 2013 | B.T.M. Bles FFP

Als alleenstaande ( vaak gescheiden) ouder heb je nu recht op een aantal fiscale voordelen,  lees heffingskortingen.  In de nieuwe belastingplannen is de overheid van plan om deze kindregelingen te versoberen teneinde het huidige stelsel te vereenvoudigen.
Zo zullen per 1 januari 2015 de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting wordt afgeschaft
  • Aftrekpost levensonderhoud van kinderen (kinderalimentatie) wordt afgeschaft
  • Ouderschapsverlofkorting wordt afgeschaft
  • Afschaffing aanvulling op minimumuitkeringen voor alleenstaande ouders

In plaats van de (aanvullende) alleenstaande ouderkortingen  wordt de zogenaamde                  “alleenstaande-ouderkop” ingevoerd. De alleenstaande ouder die in aanmerking komt voor
het kindgebonden budget, werkend of niet-werkend, ontvangt vanaf 1 januari 2015 maximaal
€2.800,- extra per jaar, bovenop het ‘gewone’  kindgebonden budget.  Deze uitkering wordt dus inkomensafhankelijk waardoor de gevolgen daarvan voor ieder individueel is. In ieder geval zullen de maatregelen effect hebben op de draagkracht , de kinderalimenatie en vooral op het besteedbaar inkomen.
De inkomensafhankelijk combinatiekorting blijft overigens bestaan. (want “werken moet lonen”).

Bennie Bles.

Heeft u een vraag over deze blog?

Relevante blogs

B.T.M. Bles FFP

Bles & van der Does Financiële Planner en Scheidingsplanner

ENSCHEDE