Kinderalimentatie als schuld in Box III

maandag 25 januari 2016 | B. van Zuidam FFP RFEA

Dat leest u goed! De contante waarde van de kinderalimentatie verlaagt de vermogensgrondslag in Box III. Te mooi om waar te zijn? Wellicht! Maar door een fout(je) van de wetgever is het wel mogelijk.

Het verleden

In 2011 is er een uitspraak geweest van de Hoge Raad. Die heeft toen bekrachtigd dat de contante waarde van de kinderalimentatie mag worden opgevoerd als schuld in Box III.

In 2012 heeft de wetgever dit hersteld door expliciet op te nemen dat persoonsgebonden aftrekposten, waar de kinderalimentatie onder valt, niet als schuld in Box III mag worden opgenomen.

Per 1 januari 2015 is echter de kinderalimentatie als persoonsgebonden aftrek vervallen. Dit betekent dat de mogelijkheid om de contante waarde op te nemen in Box III wederom herleeft.

Ook deze mogelijkheid wordt tenietgedaan

Met het aannemen van de nieuwe belastingwetgeving zal deze mogelijkheid komen te vervallen. Voor de aangifte over 2015 is dit echter nog niet het geval.

Zeker indien u (fors) vermogen heeft in Box III kan dit de aanslag inkomstenbelasting flink verlagen.

Vraag fiscaal advies

Dankzij deze kennis kunt u flink belasting besparen. Nog steeds zien wij veel van onze relaties zelf aangifte doen. Een goede belastingadviseur kan u echter flink voordeel opleveren.

Lees meer op de website van de belastingdienst:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_schulden/kinderalimentatie_betalen

 

Heeft u een vraag over deze blog?

B. van Zuidam FFP RFEA

Raasveld & Bennis Financieel Adviseurs en Scheidingsadviseurs

MONSTER