Overgangsregimes lijfrente

woensdag 04 december 2013 | F.B. Suers FFP BBA

Lijfrente
De laatste tijd krijg ik veel vragen over de wijzigingen op het gebied van de lijfrente. Wat mag er nog wel, wat niet en hoe werken de verschillende overgangsregimes. Het is te complex en uitgebreid om alle wijzigingen en mogelijkheden van de afgelopen jaren te behandelen en ik zal me daarom beperken tot de overbruggingslijfrente en de tijdelijke oudedagslijfrente. Daarbij ga ik niet in op de verschillen tussen verzekeren en bancair.

De gewone oudedagslijfrente zal weinig problemen opleveren. Deze mag op ieder moment ingaan (uiterlijk 5 jaar na AOW-leeftijd) zolang deze maar levenslang uitkeert. Een ingangsdatum voor uw AOW-leeftijd heeft door het levenslange karakter alleen zin als het bedrag (en daarmee de maandelijkse uitkering) ‘hoog’ is. Er zijn echter veel ‘kleine’ lijfrentes die vaak juist bedoeld waren voor de eerste ‘actieve’ pensioenjaren. Voor deze lijfrentes bestaat de mogelijkheid van een tijdelijke oudedagslijfrente. Vooral voor deze tijdelijke oudedagslijfrente gaat er per 1 januari 2014 weer het een en ander veranderen.

Tijdelijke oudedagslijfrente
De ingangsdatum van een tijdelijke oudedagslijfrente moet liggen tussen AOW-leeftijd en uiterlijk 5 jaar daarna. De uitkering dient minimaal 5 jaar te lopen. Afhankelijk van de hoogte zal de looptijd meestal variëren van 5 jaar tot 20 jaar. Aan de hoogte van de jaarlijkse uitkering zit een maximum (in 2013 maximaal € 20.953 per jaar).

Nieuwe fiscale regels per 1 januari 2014
De AOW-gerechtigde leeftijd is gewijzigd en daardoor veranderen met ingang van 1 januari 2014 de fiscale regels voor het aankopen van een tijdelijke oudedagslijfrente. Er geldt een overgangsrecht voor de waarde die tot en met 31 december 2013 is opgebouwd. Dit overgangsrecht ziet er als volgt uit:

  • U heeft in de opbouwfase niet meer ingelegd ná 31 december 2013? Dan mag u in het jaar waarin u 65 jaar wordt, voor de gehele waarde inclusief de rente/rendement na 31 december 2013, een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen.
  • U heeft in de opbouwfase ingelegd ná 31 december 2013? Dan mag u in het jaar waarin u 65 jaar wordt alleen voor de waarde op 31 december 2013 een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Het overige deel van de waarde kunt u pas gebruiken vanaf uw AOW-leeftijd (voor een tijdelijke oudedagslijfrente).

Voor veel mensen zal deze wijziging geen noemenswaardig bezwaar opleveren omdat ze doorwerken tot de AOW-leeftijd. Daarnaast is de belastingdruk in de eerste twee belastingschijven voor uw AOW-leeftijd hoger dan daarna. Voor wie toch de lijfrente wil gebruiken vanaf 65-jarige leeftijd (of in ieder geval de mogelijkheid wil behouden), kan het volgende een oplossing zijn:

  • Een lijfrente (huidige of nieuwe) met de waarde tot 31-12-2013 wordt premievrij.
  • Een nieuwe lijfrente wordt gebruikt voor de inleg ná 31-12-2013. Op deze rekening kunt u periodiek en/of incidenteel inleggen.

Overbruggingslijfrente
Met ingang van 1 januari 2006 was het niet meer mogelijk om nog premies in aftrek te nemen voor een overbruggingslijfrente (voor bijvoorbeeld tussen 62 en 65 jaar). Ook hier is destijds een overgangsregime geïntroduceerd. Dit overgangsrecht ziet er als volgt uit:

  • U heeft in de opbouwfase niet meer ingelegd ná 31 december 2005? Dan mag u voor de gehele waarde inclusief de rente/rendement na 31 december 2005, een overbruggingslijfrente aankopen.
  • U heeft in de opbouwfase ingelegd ná 31 december 2005? Dan mag u alleen voor de waarde op 31 december 2005 een overbruggingslijfrente aankopen. Het overige deel van de waarde kunt u pas gebruiken vanaf uw AOW-leeftijd voor een tijdelijke oudedagslijfrente (of deels nog vanaf 65 jaar, zie voorgaande stuk).

De pensioenopbouw wordt steeds verder beperkt en steeds meer mensen hebben een pensioengat door verschillende werkgevers en/of verschillende pensioensystemen. De verwachting is dat de komende jaren de pensioenopbouw steeds verder beperkt zal worden. U zult dus steeds meer zelf moeten zorgen voor een inkomen na uw pensioengerechtigde leeftijd.

Ik adviseer u daarom uw lijfrente niet zomaar premievrij te maken. In veel gevallen is het juist verstandig om meer in te gaan leggen. Binnenkort zal ik uitgebreider ingaan op de mogelijkheden voor een toekomstvoorziening.

Heeft u een vraag over deze blog?

Relevante blogs

F.B. Suers FFP BBA

Schreuder Verzekert

ROTTERDAM