Verdelen woekerpolis bij echtscheiding nauwgezet omschrijven

donderdag 02 januari 2014 | R. Smit FFP

Het maken van afspraken bij een echtscheiding vraagt deskundige begeleiding. Goede voorlichting en een goede omschrijving van de afspraken in het echtscheidingsconvenant zijn belangrijk. Toch is dit niet altijd een garantie op een feilloze afwikkeling en daarom des te belangrijker.

Als financieel planner en scheidingsmediator word ik wekelijks geconfronteerd met regelmatig terugkerende aandachtspunten en met bijzondere situaties bij scheidingen. Mijn goede voornemen voor 2014 is het schrijven van een wekelijks blog, waarin ik per keer één aandachtspunt behandel. De start hiervan is vandaag. Echtscheidingsadvies 2014-01 gaat over de verdeling van een beleggingsverzekering tevens woekerpolis.

 

Beleggingsverzekering en pensioenrechten

Mijn cliënte mevrouw R. vraagt mijn begeleiding bij de volgende kwestie. Zij heeft bij haar echtscheiding afgesproken dat de beleggingsverzekering zo verdeeld zou worden, dat zij en haar ex-echtgenoot ieder een halve polis zouden krijgen. Geen ingewikkelde kwestie zult u zeggen voor de verzekeringsmaatschappij. Dat ben ik met u eens. Toch vraagt zij mijn begeleiding omdat recent is gebleken dat haar ex-echtgenoot wel financieel gecompenseerd is door de verzekeringsmaatschappij voor deze “woekerpolis” en zij niet. Hoe kan dat?

De verantwoordelijke jurist die het echtscheidingsconvenant heeft opgesteld, heeft de afspraak tussen de beide echtelieden als volgt omschreven: “De te verevenen pensioenrechten en de levensverzekeringen zijn inmiddels naar genoegen van partijen verdeeld.” Het zal dan wel zo zijn, dat dit een juiste omschrijving is van de afspraak die is gemaakt, maar onvolledig is deze omschrijving in ieder geval. Daarnaast is het nog eens zo dat pensioenrechten van een andere juridische orde zijn dan levensverzekeringen. Samenvoegen van deze twee zaken tot één afspraak is niet slim.

Verdelen levensverzekering bij echtscheiding

In dit geval had er in het echtscheidingsconvenant moeten staan:

  1. om wat voor type levensverzekering het gaat;
  2. wat de exacte gegevens zijn zoals het polisnummer, wie de verzekeringnemer, de verzekerde en de verzekeraar zijn;
  3. wat verdelen concreet inhoudt;
  4. welke handelingen zij zullen verrichten om tot de feitelijke verdeling over te gaan en
  5. wie de kosten (voor zover deze aan de orde zijn) voor zijn rekening neemt.

 

Het voordeel van een dergelijke gedetailleerde uitwerking is ook dat er als het ware een huiswerklijstje ontstaat. Voor beide partijen is duidelijk waaruit de afspraak bestaat en door wie er zaken afgehandeld moeten worden.

Goede redactie en juridische werking

Was dit dan in deze kwestie een garantie geweest voor het eveneens ontvangen van de compensatie, die geldt voor woekerpolissen? Eerlijk gezegd denk ik niet dat dit zo had gewerkt. Het simpele feit dat een verzekeraar na splitsing van een polis in twee gelijke delen de ene helft wel financieel compenseert alsof er nog sprake is van één hele polis en de andere helft niet heeft alles te maken met een fout in de administratie van de verzekeraar. Het voordeel van een goede weergave van de afspraken in het echtscheidingsconvenant is echter wel dat dit in combinatie met het vonnis van de rechtbank een goede juridische werking heeft.

Aan mevrouw R. is nu door de verzekeraar de vraag gesteld of zij aan haar ex-echtgenoot wil vragen om de helft van zijn vergoeding (deel waar hij geen recht op heeft) uit zijn polis te laten halen, zodat de verzekeraar dit in de polis van mevrouw R. kan storten. Die vraag had niet gesteld hoeven worden als alle afspraken nauwgezet genoteerd waren. Dan was de combinatie van afspraken in het convenant en de uitspraak van de rechtbank voldoende geweest als opdracht voor de verzekeraar.

Tip: zorg dat de financiële afspraken in het echtscheidingsconvenant vooraf en achteraf gecontroleerd worden door een financieel deskundige. Vraag desnoods de persoon die het echtscheidingsconvenant schrijft naar zijn specifieke financiële deskundigheid.

 

Rik Smit FFP

Financieel planner en scheidingsmediator

Heeft u een vraag over deze blog?

Relevante blogs

R. Smit FFP

Smit Vernooij c.s. Financieel Planners

LANDSMEER